News

במה אנחנו מאמינים?

במה אנחנו מאמינים?
כמו שכתבתי כבר בכמה הזדמנויות, אני חושבת שהיום ידע זה לא העיקר ובטח שלא מצרך נדיר. יש לנו בפלאפון כמעט את כל הידע האנושי ולכן "הקניית ידע", במובן ש...